תקנון סבב סטריטבול ישראל

א. נהלי רישום לתחרות ואופן ההשתתפות:

 1. המשחקים יהיו בהתאם לחוקת הכדורסל של FIBA למעט השינויים הרשומים בתקנון זה.
 2. קבוצה חייבת לרשום מינימום 3 שחקנים מקסימום 4 שחקנים.
 3. למשחק הראשון יש להציג תעודת זהות והצהרת בריאות חתומה.
 4. שחקן/נית מתחת לגיל 16, מחוייב להציג ספח תעודת זהות של אחד ההורים בו מופיע שם המשתתף ותאריך הלידה שלו.
 5. שחקן/נית מתחת לגיל 18 מחויבת להציג אישור השתתפות חתום על ידי אחד ההורים
 6. קפטן הקבוצה משמש כנציג הקבוצה, ורק הוא יכול לייצג את קבוצתו במקרים של ערעור או חוסר הסכמה.
 7. במידה ויהיה ערעור על גילאי שחקנים, יחויבו אותם שחקנים להציג תעודת זהות (מתחת לגיל 16, יש להציג ספח תעודת זהות של אחד ההורים בו מופיע שם המשתתף ותאריך הלידה שלו).
 8. לא תותר מעורבות הורים בכל סוגיה שהיא, בנוסף חל איסור מוחלט להימצאות הורים וילדים ברחבי המגרש. קבוצה שהורי השחקנים יפריעו לשופט ולמהלך התקין של המשחק תודח מהתחרות.
 9. הקבוצות חייבות להתייצב במגרש בזמן שנקבע למשחקיהן, קבוצה שתאחר מעבר ל-5 דקות תספוג הפסד טכני.
 10. בקטגוריית הבוגרים לא ירשמו מעל לשחקן מקצועני פעיל אחד (שחקני ליגה לאומית, ליגת העל וקולג'), גם אם מדובר בשחקן שרק פתח את העונה ומסיבה זו או אחרת לא סיים אותה. כלל זה אינו חל בקטגוריית הבוגרות.
 11. ביטולים: עד המועד האחרון להרשמה יום חמישי 22/10/16 בשעה 20:00 יהיה החזר מלא של התשלום. החל מתאריך 22/10/16 לא יוחזר הכסף.
 12. פרסים כספיים יחולקו לפי מפתח השמור לחברת ההפקה ונתונים לשינוי בהתאם לכמות הקבוצות בקטגוריה.
  חלוקת הפרס המוכרז תתבצע בהתקיים קטגוריה של מינימום 10 קבוצות. במידה ואין עשר קבוצות בקטגוריה הזכאית לפרס כספי.
  גובה הפרס יקבע ע"י ההפקה.
 13. קבוצה רשאית להחליף או להוסיף שחקן, עד מקסימום 4 שחקנים לקבוצה, בתנאי שלא שיחק כלל בטורניר זה ובגיל המתאים. ההחלפה מותנת באישור הוועדה המארגנת.
 14. קבוצה שלא תוכל לפתוח את משחקיה מפאת חוסר שחקנים, כל תוצאותיה בשלב הספציפי מבוטלות.
 15. במקרה ושחקן נפצע ו/או יצא וקבוצה נשארת עם 2 שחקנים. ניתן לקיים משחק בין שתי הקבוצות עם 2 שחקנים נגד 2 שחקנים.

ב. תנאי השתתפות:

 1. חובה להדפיס את טופס הצהרת בריאות מהאתר ולהביאו חתום למזכירות התחרות.
  שחקן שלא יגיע עם הטופס חתום, לא יוכל להשתתף.
 2. משתתפים מתחת לגיל 16, חייבים להחתים את אחד ההורים בדבר כשירות השתתפות על גבי טופס הרישום.

ג. חוקת המשחק:

  • FIBA World חוקי המשחק – פיב"א 3×3
  • סעיף 1- מגרש.
   המשחק ישוחק בחצי מגרש כדורסל על סל אחד.
   למגרש יהיו מידות רגילות של מגרש כדורסל כולל קו זריקות העונשין (5.80 מטר),
   קו הקשת של שלוש הנקודות (6.75 מטר) וחצי העיגול מתחת לטבעת הסל (חצי העיגול
   בו לא ניתן עבירת תוקף).
  • סעיף 2- קבוצות.
   כל קבוצה תמנה 3 או 4 שחקנים. שלושה (3) שחקנים במגרש ושחקן מחליף אחד (1) אם יש כזה.
  • סעיף 3- שופטי המשחק.
   שופטי המשחק ימנו שופט אחד ושני שופטי מזכירות, שופט זמן ושופט טופס משחק.
   הערה: מארגני התחרות יכולים להחליט למנות שני שופטי משחק.
  • סעיף 4- תחילת המשחק.
   4.1- שתי הקבוצות תקיימנה חימום בו זמנית לפני המשחק.
   4.2- ע"י הטלת מטבע ייקבע איזו קבוצה תקבל את השליטה הראשונה הקבוצה שתזכה
   בהטלת המטבע תוכל לבחור באם לקבל את השליטה בתחילת המשחק או בתחילת הארכה אפשרית.
   4.3- המשחק חייב להתחיל עם שלושה (3) שחקנים על המגרש (לכל קבוצה).
   הערה: סעיפים 4.3 ו – 6.4 מיושמים ל – 3 כפול 3 סיור עולמי, אליפויות עולם ומתייחסים להסמכה/הכשרה בלבד
   (לא מחייבים אירועים עממיים).
  • סעיף 5- ניקוד
   5.1- כל זריקה בתוך קשת ה-3 תזכה בנקודה אחת (1).
   5.2- כל זריקה מחוץ לקשת ה-3 תזכה בשתי נקודות (2).
   5.3- כל זריקה חופשית(קליעת עונשין) מוצלחת תזכה בנקודה אחת (1).
  • סעיף 6- זמן משחק/מנצח המשחק.
   6.1- זמן המשחק הרגיל יהיה כדלקמן:
   תקופה של 10 דקות זמן משחק.
   * השעון ייעצר במצב של פציעה.

קבוצה לא יכולה לקחת טיים אאוט בדקה אחרונה של המשחק
השעון יופעל מחדש אחרי שהחלפת הכדור הושלמה(מיד כאשר הוא נמצא בידי הקבוצה המתקיפה).
6.2- בכל מקרה הקבוצה הראשונה שקולעת 21 נקודות או יותר תנצח במשחק אם הדבר קורה
לפני תום המשחק. חוק זה מתייחס רק לזמן משחק רגיל (לא בהארכה אפשרית).
6.3- אם התוצאה היא שיווין בתום זמן המשחק – ישחקו הקבוצות עד 2 נקודות ראשונות.
6.4- קבוצה תפסיד במשחק הפסד טכני אם במועד שנקבע לתחילת המשחק הקבוצה אינה
נוכחת במגרש עם שלושה (3) שחקנים שמוכנים לשחק.
הערה: אם שעון משחק אינו זמין, אורך זמן המשחק נתון לשיקול דעת המארגנים.
פיב"א ממליצה לקבוע הגבלת תוצאה בקו אחד עם משך זמן המשחק (10 דקות/10 נקודות,
15 דקות/15 נקודות, 20 דקות/21 נקודות).

סעיף 7- עבירות/זריקות עונשין/עונשים
7.1- קבוצה נמצאת במצב של "עבירות קבוצתיות" כאשר ביצעה שש (6) עבירות.
7.2- החל מהעבירה הקבוצתית ה – 7 ועד בכלל העונש יהיה 2 זריקות עונשין.
7.3- עבירות במהלך זריקה לסל בתוך הקשת מזכות בזריקת עונשין אחת (1).
7.4- עבירות במהלך זריקה לסל מחוץ לקשת מזכות בשתי (2) זריקות עונשין.
7.5- עבירות במהלך זריקה לסל שהובילו לקליעת שדה מוצלחת, הסל ייחשב ותוענק בנוסף
זריקת עונשין אחת (1).
7.6 – העונש על עבירה טכנית יהיה זריקת עונשין 1 + שליטה בכדור.
7.7 – העונש על עבירה בלתי ספורטיבית יהיה 2 זריקות עונשין + שליטה.

סעיף 8- התחמקות
8.1- התחמקות או פיגור מלשחק באופן פעיל ע"י הימנעות מניסיון קליעה לסל תהווה הפרה.
8.2- אם יש במגרש "שעון זריקות" קבוצה חייבת לנסות לזרוק לסל תוך 12 שניות.
השעון יופעל כאשר הכדור נמצא בידיים של שחקני ההתקפה (בהתאם להחלפת הכדור עם שחקן
ההגנה, או אחרי קליעה מוצלחת מהשדה מתחת לסל).
הערה: אם במגרש אין "שעון זריקות" וקבוצה אינה מנסה מספיק לתקוף את הסל, השופט
ייתן להם אזהרה ע"י ספירה של חמש (5) שניות אחרונות.

סעיף 9- איך הכדור משוחק
9.1- לאחר כל קליעה מוצלחת מהשדה או לאחר זריקת עונשין מוצלחת.
לאחר כל קליעה מוצלחת מהשדה או לאחר זריקת עונשין מוצלחת הקבוצה שאינה קולעת, יכולה לחדש את המשחק מחוץ לקו השלוש הנקודות ללא מסירה טכנית (צ'ק). הקבוצה היריבה יכולה לחטוף את הכדור במהלך הפעולה ומיד לאחר קליעת הסל (ניתן לחטוף במסירה הראשונה של הקבוצה שלא קלעה)
9.2- לאחר כל זריקה לא מוצלחת או זריקת עונשין אחרונה לא מוצלחת.
אם קבוצת ההתקפה לוקחת כדור חוזר מהסל היא יכולה להמשיך לנסות לקלוע לסל בלי להחזיר
את הכדור מחוץ לקשת.
אם קבוצת ההגנה לוקחת כדור חוזר מהסל היא חייבת להחזיר את הכדור מאחורי הקשת
(ע"י מסירה או כדרור).
9.3- לאחר חטיפה, איבוד כדור וכו':
אם הנ"ל קורה בתוך הקשת חובה למסור/לכדרר את הכדור למקום במגרש מאחורי הקשת.
9.4- העברת הכדור לחזקת כל אחת מהקבוצות בעקבות כל מצב של "כדור מת", כולל
קליעה מוצלחת, תחל כשהכדור יועבר (בין שחקן של הקבוצה המגינה לשחקן של הקבוצה
התוקפת) ע"י מסירה טכנית (צ'ק) מאחורי הקשת בחלק העליון של המגרש.
9.5- שחקן נחשב שהינו "מאחורי הקשת" כאשר אף אחת מרגליו אינן בתוך הקשת ואף לא
דורכות על הקשת.
9.6- במצב של כדור ביניים קבוצת ההגנה תזכה בכדור.

סעיף 10- חילוף
החילוף יותר לכל קבוצה כאשר הכדור יהיה "כדור מת" ואך ורק מחוץ לקו 3 הנקודות.

סעיף 11- פסקי זמן
לכל קבוצה מוענק פסק זמן אחד של 30 שניות. שחקן יכול לבקש פסק זמן במצב של "כדור מת".

 

ד. שיטת המשחקים:

 1. הקבוצות הנרשמות יחולקו בסיבוב המוקדם לבתים של 3 – 5 קבוצות (בהתאם למספר הקבוצות המשתתפות בכל קטגוריה). בכל מקרה לכל קבוצה מובטח להשתתף לפחות בשני משחקים.
 2. במקרה של שוויון נקודות בין 2 קבוצות או יותר יקבע המיקום הסופי על פי המנצחת בין הקבוצות, במקרה של שוויון נקודות וניצחונות בין 2 קבוצות או יותר יקבע הדירוג על פי הסדר הבא:
  · שיטת החישוב הינה שיטת round rubin
  · במידה וגם הפרש סלים זהה (קלעה פחות ספגה) , עוברים לשיטת יחס סלים (קלעה לחלק לספגה)
 3. הועדה המארגנת תפרסם את שיטת העלייה לשלבים הבאים לאחר שלב הבתים.
 4. מיד עם סיום משחקי הסיבוב המוקדם יתקיימו משחקי הצלבה בשיטת המפסיד יוצא (נוק אאוט).
 5. אחריות הקבוצות לעקוב אחר תכנית המשחקים.

ה. ועדת ערעורים, והועדה המארגנת:

 1. קבוצה שתחרוג מטעמים ספורטיביים (בכפוף להחלטת הוועדה המארגנת) תוצא מהטורניר ולא יוחזרו דמי ההרשמה.
 2. כל קבוצה רשאית להגיש ערעור עד 30 דקות לאחר תום משחקה.
 3. הוועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לפסול קבוצה ולמנוע ממנה את המשך ההשתתפות
  בטורניר במקרים של עבירות משמעת קיצוניות או לחילופין מילולית או פיזית כלפי שחקני הקבוצה היריבה
  שופטים, משקיפים וכל גורם אחר.
 4. במידה וירשמו מעל 64 קבוצות בקטגוריה הועדה המארגנת שומרת לה את הזכות לצרף קבוצות נוספות בהתאם
  לצרכי הטורניר.
 5. בקטגוריות שירשמו מעל 64 קבוצות ,המקומות הראשונים בלבד מכל בית יעלו אוטומטית לשלב הבא. מבין
  המקומות השניים של כל בית תתקיים הגרלה לעליה לשלב הבא וזאת מיד בתום שלב הבתים. חשוב לציין שמספר
  העולות מההגרלה תלוי במספר הבתים כדי להשלים ל 32 קבוצות (במידה ויהיו 20 בתים שהראשונה בכל בית עולה
  אוטומטית להגרלה ממקום שני יעלו 12 קבוצות).
  הודעה על שעת ההגרלה והמקום תימסר הודעה בכריזה ותהיה פתוחה לקהל.

ו. חריגי גיל:

שחקנים חריגי גיל ישחקו בהתאם לתקנון איגוד הכדורסל לעונת 2015/16.
שימו לב!!!
בכל קבוצה מותר לרשום חריג גיל אחד בלבד. יליד חודש דצמבר של שנתון אחד מבוגר יותר, אינו נחשב חריג.!!
חוק זה תקף לגבי בנות ובנים.